روغن زیتون خارجی
روغن زیتون خارجی

روغن زیتون فرابکر سوریه به میزان ده هزار کیلو گرم معادل ده تن موجود می باشد .

20 دی 1396