آدرس : ایران - گلستان - مینودشت - کیلومتر 2 جاده مینودشت به گنبد - روبروی روستای ده حسن خان - شرکت تولیدی مینوزیتون گلستان
تلفکس : 7-35230606-017